Doelstelling

Voor een goed begrip van de Transparantiebenchmark is het van belang te benadrukken dat de transparantie in de verslaggeving wordt gemeten en niet de concrete activiteiten of resultaten op het gebied van MVO. In toenemende mate verwachten stakeholders zoals aandeelhouders, consumenten, belangengroeperingen en overheden dat een onderneming transparant is over de prestaties op maatschappelijk vlak. Transparantie maakt het voor stakeholders mogelijk zich een beeld van deze prestaties te vormen en hierover de dialoog op gang te brengen. Dit is in de kern het motief voor het uitvoeren van de Transparantiebenchmark. 

Het gaat bij de Transparantiebenchmark niet alleen om het vaststellen van scores per onderneming. Belangrijker is trends signaleren. Welke sectoren laten een stijging zien en welke juist niet? Hoeveel ondernemingen brengen voor het eerst een maatschappelijk jaarverslag uit? Enzovoort. Door te benchmarken ontstaan ‘best practices’ en kunnen ondernemingen hun maatschappelijke verslaggeving met die van anderen vergelijken. Deze vergelijking is nuttig om vooruitgang te boeken op het gebied van maatschappelijke verslaggeving.

Ambitie
De ambitie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is om de zichtbaarheid en de impact van De Kristal, met als basis de Transparantiebenchmark, te vergroten.

Het streven is dat de behaalde scores van ondernemingen ieder jaar stijgen. Daarnaast is er de wens om De Kristal te laten uitgroeien tot dé erkende prijs op het gebied van transparantie in het bedrijfsleven. De komende jaren zal het kabinet De Kristal actief bij collega’s in Europa onder de aandacht brengen.