Panel van deskundigen

Het panel van deskundigen beoordeelt de Top 20 van de Transparantiebenchmark en past de volgorde van de Top 20 aan op basis van de kwaliteitsgerichte criteria relevantie, duidelijkheid, betrouwbaarheid, responsiviteit en samenhang. Met deze criteria worden de scores naar boven of naar beneden bijgesteld met maximaal 15%. Verder is het panel verantwoordelijk voor de correspondentie met organisaties die het niet eens zijn met hun score.

Het panel draagt de Top 3 voor aan de jury voor de Kristalprijs. Het panel adviseert het ministerie naar behoefte over een eventuele herziening van de beoordelingscriteria.

Het panel van deskundigen bestaat uit de volgende leden: