Monika R. Milz (vz)

Monika Milz heeft management- en bestuurservaring in de banksector. Zij is opgeleid tot Master Business Administration in München, Rotterdam en Rochester, New York en als Bachelor Arbeidsmarktpolitiek & Personeelsbeleid.
Zij werkte 20 jaar bij ABN Amro en 10 jaar bij Rabobank Nederland, onder andere als hoofd HR Development, directeur Grootbedrijf en Directeur Generaal voor het klantsegment Midden & Kleinbedrijf. Sinds 1990 vervult zij toezicht- en adviesfuncties, waaronder ook het voorzitterschap van de Green Deal Board. Sinds 2011 is Monika Milz zelfstandig bestuursadviseur, toezichthouder en executive coach.