(Internationale) groepsverslagen

Organisaties in de onderzoeksgroep die onderdeel uitmaken van een multinationale onderneming en waarvan geen verantwoordingsinformatie beschikbaar is op het niveau van de Nederlandse bedrijfsactiviteiten worden afzonderlijk beoordeeld.

Organisaties die onderdeel zijn van een internationale groep komen in aanmerking voor een afzonderlijke beoordeling, de internationale groepsverslagen regeling. In dit separate overzicht wordt inzicht gegeven in de transparantie met betrekking tot de Nederlandse besluiten naar aanleiding van de EU richtlijn niet-financiële informatie.

Om in aanmerking te komen voor deze aparte lijst, dient het groepsverslag aan een aantal minimum criteria te voldoen. In tegenstelling tot voorgaande Transparantiebenchmarks krijgen de organisaties met een internationaal groepsverslag een score op basis van de criteria in de EU richtlijn niet-financiële informatie. Per criterium dient de organisatie aan te geven of er aan het criterium wordt voldaan en dient er een verwijzing te worden gemaakt naar de bewijslast. Download de criteria voor (internationale) groepsverslagen..Organisaties die gebruik willen maken van deze regeling dienen dit tot en met 30 juni 2019 kenbaar te maken aan: helpdesk.transparantiebenchmark@nl.ey.com. Daarbij dient het groepsverslag bijgevoegd te worden, inclusief de ingevulde eerder genoemde Excel, met de titel ‘Groepsverslagenregeling – organisatie XX.xlsx’.
Dien uw verzoek tijdig in. Mocht onverhoopt blijken dat groepsverslag niet voldoet, houdt u er dan rekening mee dat de organisatie nog tot en met 30 juni 2019 heeft om het self-assessment alsnog in te vullen op basis van de verantwoordingsinformatie die wel beschikbaar is voor de Nederlandse bedrijfsactiviteiten.