De prijs: De Kristal

De Kristal is een prijs van het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze prijs wordt op basis van de Transparantiebenchmark uitgereikt aan het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging.

De Kristal wil de belangrijkste prijs en een stimulans zijn voor MVO-verslaggeving en (verdere) professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van MVO-verslaggeving in Nederland.

De Kristal beoogt een bijdrage te leveren aan de positieve beeldvorming rondom MVO. De onderneming die het hoogst eindigt op de Transparantiebenchmark ontvangt De Kristal. Naast deze hoofdprijs ontvangen ook de grootste stijger en de onderneming die het meest creatief en innovatief omgaat met het transparant maken van haar maatschappelijke effecten op de samenleving, een prijs.