Beoordelingscriteria

​De criteria van de Transparantiebenchmark 2017 staan online. De criteria zijn ten opzichte van vorig jaar niet inhoudelijk gewijzigd, wel zijn hier en daar criteria duidelijker geformuleerd en soms voorzien van een toelichting. 

De criteria van de Transparantiebenchmark sluiten aan bij het International Integrative Reporting Council (geïntegreerde verslaggeving, IIRC) en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative, G4 (GRI richtlijnen) (download overzicht).

De GRI G4 bevat naast de concrete indicatoren ook een aantal kwalitatieve principes voor verslaggeving, bijvoorbeeld over materialiteit, stakeholderbetrokkenheid en de maatschappelijke context waarin de organisatie opereert. Deze principes zitten ook verweven in de verschillende criteria van de Transparantiebenchmark en zijn onderdeel van de deskundigenweging. Ditzelfde geldt voor de richtinggevende principes ten aanzien van geïntegreerde verslaggeving zoals verwoord in het raamwerk van de IIRC.

Meer informatie over de GRI G4 indicatoren en de GRI principes voor verslaggeving zijn te vinden op de website van het Global Reporting Initiative. Meer informatie over het raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving is te vinden op de website van de IIRC.