Over de Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland.

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid en -activiteiten. Door de Transparantiebenchmark biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzicht in de wijze waarop de grootste NederlandseĀ ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten.

Opzet Transparantiebenchmark
De uitvoering van de Transparantiebenchmark is tweejaarlijks. In 2018 zijn aan de hand van input van de deelnemers en stakeholders de criteria geactualiseerd, met meer aandacht voor ketentransparantie en de Sustainable Development Goals. Raadpleeg de Criteria Transparantiebenchmark 2021.

Kristalprijs
De Kristalprijs is een jaarlijkse prijs. In een oneven jaar met de Transparantiebenchmark selecteert het Panel van Deskundigen de Top 20 en de Kristaljury kiest uit de Top 3 de winnaar van de Kristal. Ook zijn er dat jaar prijzen voor meest innovatieve verslag, beste internationale jaarverslag en de snelste stijger.
In een even jaar zonder Transparantiebenchmark is er een selectie van de meest transparante voorbeelden op een specifiek thema. Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren. Van de goede voorbeelden die hieruit voortkomen kunnen andere bedrijven leren.