Over de Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland.

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid en -activiteiten. Door de Transparantiebenchmark biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten.

Nieuwe opzet Transparantiebenchmark
De uitvoering van de Transparantiebenchmark is voortaan tweejaarlijks. De eerstvolgende editie is in 2019 en ziet terug op de verslagen van 2018. Aanpak en uitvoering blijven hetzelfde. Wel komen er in 2018 geactualiseerde criteria, met meer aandacht voor ketentransparantie en de Sustainable Development Goals. Deelnemers en andere stakeholders kunnen input geven voor de actualisatie. Bekendmaking van de criteria volgt in november 2018.

Kristalprijs vanaf 2018
De Kristalprijs blijft een jaarlijkse prijs. 
In een jaar met de Transparantiebenchmark blijft de aanpak zoals nu, met het Panel van Deskundigen voor de Top 20 en de Kristaljury die uit de Top 3 de winnaar kiest. Ook zijn er dat jaar prijzen voor meest innovatieve verslag en de snelste stijger.
In een jaar zonder Transparantiebenchmark (eerstvolgende editie november 2018) is er een selectie van de meest transparante voorbeelden op een specifiek thema (zie hieronder). Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren. Van de goede voorbeelden die hieruit voortkomen kunnen andere bedrijven leren.
 
Samengevat zal het proces als volgt verlopen:

 • nominatie (onderbouwd) door bedrijven, accountants, NGO’s en andere deskundigen;
 • beoordeling op deelnemersprotocol;
 • selectie door Panel van Deskundigen;
 • keuze van de winnaar door Kristaljury.

Wat blijft hetzelfde?

 • Beoordeling van transparantie over MVO (niet de prestatie);
 • De deelnemers;
 • De publieke informatie die wordt bekeken;
 • Het Panel van Deskundigen en de Kristaljury;
 • De samenwerking van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Kristalprijs.

Thema Kristalprijs 2018: ketentransparantie
Ketentransparantie is één van de basisprincipes van MVO, zoals onder andere opgenomen in de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Veel organisaties zijn transparant over een (deel van) hun ketens, andere bedrijven worstelen nog met ketenverantwoordelijkheid en de transparantie daarover. 

Centrale vraag voor het thema van 2018 is: hoe transparant is een organisatie over de ketens waarin het opereert, over de mogelijke risico’s voor het bedrijf en de (in)directe risico’s voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal?
Hiervoor is een aantal vragen van belang:

 • Connectiviteit: hoe verbindt de organisatie de kennis over de keten en hun impact met de visie, strategie, beleid, kpi’s en resultaten?
 • Materialiteit en stakeholderengagement: hoe betrekt de organisatie shareholders en stakeholders bij materialiteitsafwegingen? Is de organisaties daarbij duidelijk over welke (mogelijke) belangen wel en geen stem krijgen in de dialoog met stakeholders? Bijvoorbeeld als het gaat om belangen die verderop in de keten spelen in landen waar regelgeving en/of handhaving onvoldoende is (mensenrechten, natuurlijk kapitaal, dierenwelzijn). Hoe kritisch is de organisatie over de mening van de stakeholders: houdt het er rekening mee dat stakeholders mogelijk een eigen bias en/of onvoldoende kennis hebben over bepaalde thema’s?
 • Zelflerend vermogen: hoe leert een organisatie van fouten? Staat het in geval van problemen open voor kritiek en neemt het verantwoordelijkheid? Of is het defensief en reageert het pas als het in de media komt? Is de respons van het management gericht op incidenten of op het achterliggende systeem /organisatie dat mogelijk maakte dat het incident kon plaatsvinden?

Aan de hand van dit thema kiest het Panel van Deskundigen en Jury uit de genomineerde organisaties de winnaar.