Over de Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland.

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid en -activiteiten. Door de Transparantiebenchmark biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten.

Nieuwe opzet Transparantiebenchmark
De uitvoering van de Transparantiebenchmark is voortaan tweejaarlijks. De eerstvolgende editie is in 2019 en ziet terug op de verslagen van 2018. Aanpak en uitvoering blijven hetzelfde. Wel komen er in 2018 geactualiseerde criteria, met meer aandacht voor ketentransparantie en de Sustainable Development Goals. Deelnemers en andere stakeholders kunnen input geven voor de actualisatie. Raadpleeg de Criteria Transparantiebenchmark 2019.

Kristalprijs vanaf 2019
De Kristalprijs blijft een jaarlijkse prijs. In een oneven jaar met de Transparantiebenchmark blijft de aanpak zoals voorheen, met het Panel van Deskundigen voor de Top 20 en de Kristaljury die uit de Top 3 de winnaar van de Kristal kiest. Ook zijn er dat jaar prijzen voor meest innovatieve verslag, beste internationale jaarverslag en de snelste stijger.
In een even jaar zonder Transparantiebenchmark is er een selectie van de meest transparante voorbeelden op een specifiek thema. Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren. Van de goede voorbeelden die hieruit voortkomen kunnen andere bedrijven leren.