Over de Kristalprijs

De Kristal is een prijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze prijs wordt op basis van de Transparantiebenchmark uitgereikt aan het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging.

De Kristal wil de belangrijkste prijs en een stimulans zijn voor MVO-verslaggeving en (verdere) professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van MVO-verslaggeving in Nederland.

Jaarlijkse uitreiking van de Kristalprijs

De Kristalprijs is een jaarlijkse prijs. In de oneven jaren met de Transparantiebenchmark selecteert het Panel van Deskundigen de Top 20 en de Kristaljury kiest uit de Top 3 de winnaar van de Kristalprijs. Ook zijn er dat jaar prijzen voor meest innovatieve verslag en de snelste stijger.

In de even jaren zonder Transparantiebenchmark is er een selectie van de meest transparante voorbeelden op een specifiek thema (zie hieronder). Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren. Van de goede voorbeelden die hieruit voortkomen kunnen andere bedrijven leren.

Samengevat zal het proces als volgt verlopen:

  • nominatie (onderbouwd) door bedrijven, accountants, NGO’s en andere deskundigen;
  • beoordeling op deelnemersprotocol;
  • selectie door Panel van Deskundigen;
  • keuze van de winnaar door Kristaljury.

Jurythema Kristalprijs 2021
'Transparantie over impact van klimaatfactoren in het licht van andere mondiale uitdagingen’. Dat is het jurythema voor de Kristalprijs 2021. Relevante vragen daarbij zijn: Besteden organisaties voldoende aandacht aan de korte- en langetermijnrisico’s en kansen – inclusief de  financiële -  als gevolg van klimaatverandering in (inter)nationaal verband? En in hoeverre zijn organisaties daar transparant over?
Doel van een jurythema voor de Kristalprijs is om organisaties te (stimu)leren meer met bepaalde thema’s te doen en daarover transparant te zijn.  Om  voor een groot bereik te zorgen, zijn dit idealiter thema’s waarmee organisaties bekend zijn en/of waar organisaties in principe al redelijk positief tegenover staan. Het gaat om het vaststellen van prijswinnaars; er moeten dus goede voorbeelden bestaan, maar de thematiek moet wel uitdagingen bieden in uitvoering en rapportage.

Andere mondiale uitdagingen
In 2020 heeft COVID-19 geleid tot inzicht in een nieuwe afhankelijkheid. Een pandemie kent geen grenzen en kent wat dat betreft een analogie met klimaat. Risico’s als gevolg van een pandemie lijken lange tijd te zijn veronachtzaamd, maar werden in 2020 ten volle zichtbaar. Ook deze risico’s bieden weer kansen. De huidige omstandigheden als gevolg van de pandemie hebben gevolgen voor strategie, beleid en prestaties van organisaties in termen van verandering, vertraging, versnelling, in meer of mindere mate. Wat betekent dit voor het klimaatbeleid en -prestaties van organisaties?  Prestaties moeten mogelijk anders worden geduid; doelstellingen mogelijk herijkt.

Beoordeling Thema
De beoordeling van het thema wordt gedaan op basis van de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rondom de pijlers governance, strategie, risicomanagement en doelstellingen en indicatoren op het gebied van klimaatrisico’s.