Verslag Ontbijtbijeenkomst Kristalprijs

Tijdens de ontbijtsessie op 5 september discussieerden CFO’s, accountants en de jury van de Kristalprijs over klimaatverandering en groeirisico’s. EY-partner en oud-premier Jan Peter Balkenende leidde de discussie.

Hij benadrukte dat ondernemers het klimaatvraagstuk niet alleen vanuit de kostenkant maar vooral ook vanuit de kansenkant moeten bekijken.

Klimaatimpact

Banken kijken steeds kritischer naar de klimaatimpact van een onderneming, zoals de CO2-uitstoot. Carolina Wielinga, cfo van BDR Thermea Group, gaf een inkijkje in hun transitie van het bieden van duurzame totaaloplossingen als energiebedrijf.

Wereldwijde standaard

Wim Bartels (global leader Climate Risk Services bij KPMG) pleitte voor eenvoud van regelgeving en maatregelen rondom duurzaamheid. Ook is er volgens hem dringend behoefte aan één wereldwijde standaard voor maatschappelijke verslaglegging. Eind september wordt hierover een nieuw rapport uitgebracht in New York.

Het eerlijke verhaal

Tijdens de discussie met de zaal werd duidelijk dat het meten van de maatschappelijke impact van bedrijven nog niet zo eenvoudig is. Houd het daarom simpel, hoopten aanwezigen. NBA-voorzitter Marco van der Vegte benadrukte de publieke taak van accountants op gebied van MVO: ervoor zorgen dat bedrijven het “eerlijke verhaal” vertellen en hen helpen bij de duurzame transitie. Ook Balkenende onderstreepte dit belang: “Het is goed elkaar scherp te houden, want uiteindelijk gaat het om een betere wereld”.

Kristalprijs

Hoogleraar en Kristal-jurylid Martin Hoogendoorn stelt dat openheid van bedrijven over hun maatschappelijke impact een teken van kracht is. Hij sprak dan ook de wens uit dat, naast mvo-managers van betrokken organisaties, juist ook meer cfo’s en ceo’s de uitreiking van de Kristalprijs bijwonen op 20 november. Ook gaf hij aan zich te realiseren dat de hier aanwezige cfo’s behoren tot ‘de beste jongens en meisjes van de klas’. Aan hen dus de schone taak om aan andere ondernemingen het goede voorbeeld te geven en hen te inspireren.
De ontbijtsessie werd georganiseerd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Lees het volledige verslag van de bijeenkomst. De NBA is mede uitvoerder van de Kristalprijs. De winnaar volgt uit de Transparantiebenchmark, een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”