Transparantie PLUS en Philips beloond met Kristalprijs 2018

De Kristalprijs 2018 is 29 november uitgereikt aan twee winnaars: PLUS en Philips. De maatschappelijke jaarverslagen van deze organisaties blinken uit op het gebied van ketentransparantie . De bedrijven tonen hun verantwoordelijkheid voor de mogelijke risico's voor de organisatie en de (in)directe gevolgen voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal. Behalve de winnaars zijn ook de criteria voor de Transparantiebenchmark 2019 bekend gemaakt.

De winnaars van de Kristalprijs. Foto: Henriette Guest/Rijksoverheid

"PLUS is in haar sector een ‘best practice’ en het ketenbeheer bij Philips is een inspirerend voorbeeld”, zegt Monika Milz, juryvoorzitter van de jaarlijkse Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-prijs. 

Bekijk de sfeerimpressie.

Tweedeling
De jury constateert binnen de vier voorgedragen nominaties een duidelijke tweedeling: enerzijds twee multinationals, die traditioneel hoog scoren in de Transparantiebenchmark (Philips en Unilever), anderzijds twee verrassende organisaties, die zich meer op één of enkele nationale markt(en) richten (PLUS en Zeeman). Vanwege de onvergelijkbaarheid besloot de jury dit jaar 2 Kristalprijzen uit te reiken.

Onderscheidend in sector
De openheid, duidelijkheid en de heldere manier van verslaggeving zijn positieve punten voor zowel PLUS als Zeeman. Voor de jury is de mate van onderscheidend karakter binnen de sector doorslaggevend geweest: “PLUS is in haar sector een ‘best practice’ qua uitwerken van het ketenbeheer en inzichtelijk maken van hun verantwoordelijkheden”., zegt juryvoorzitter Milz.

Volwassenheid in ketenbeheer
De jury complimenteert zowel Philips als Unilever met hun nominaties, waarmee zij zich als structurele koplopers op het gebied van ketenbeheer bevestigen. Philips geeft een indrukwekkend inzicht met haar ‘Environmental Profit & Loss’ inclusief maximale assurance en dat maakt Phillips de winnaar. De jury is van mening dat Philips niet alleen voor haar sector als vooruitstrevend voorbeeld geldt, maar voor elke organisatie die rapporteert over ketenbeheer.  

Criteria Transparantiebenchmark 2019
Drs. David Pappie MBA, directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, lanceerde de geactualiseerde criteria van de Transparantiebenchmark (word). De nieuwe criteria bieden een houvast voor de inrichting van een geïntegreerde verslaggeving van maatschappelijk verantwoord ondernemen van het jaarverslag 2018 en resulteren tot de winnaar van de Kristalprijs 2019.

Organisatie Kristalprijs en Transparantiebenchmark
De Kristalprijs is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Eerdere Kristalprijs-winnaars zijn Royal BAM, Alliander, AkzoNobel, NS, Philips, DSM en KPN.

Lees het Juryrapport van de Kristalprijs 2018, meer informatie over de Kristalprijs en de criteria voor de Transparantiebenchmark 2019.

donderdag, 29 november, 2018