Philips winnaar Kristalprijs 2021

Philips sleept de Kristalprijs 2021 in de wacht en is hiermee de organisatie met de meest transparante MVO-verslaglegging in Nederland. Het bedrijf is met een score van maar liefst 89,5 procent lijstaanvoerder van de Transparantiebenchmark 2021. Ten aanzien van het rapporteren over klimaatrisico’s scoort Philips bovengemiddeld goed. Philips loopt hiermee vooruit op veel organisaties.

De 11e editie van de jaarlijkse Kristalprijsuitreiking op 30 november was een geslaagde online editie, met een boeiend thema, interessante sprekers, uiteraard de Kristalwinnaar en een aantal eervolle vermeldingen. Dit keer vond de ceremonie plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort, waaraan deelnemers van de Transparantiebenchmark 2021 en andere geïnteresseerden online deelnamen. 

Lees het verslag van de bijeenkomst.

Nieuwe eisen aan duurzaamheidsverslaglegging

Dagvoorzitter Anouschka Laheij keek als eerste, samen met Usha Ganga, themaregisseur duurzaamheid bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants (NBA) terug op de zogeheten Koplopersbijeenkomst die in de ochtend plaatsvond. Dit jaar werd er met vertegenwoordigers uit de Top-40 van de Transparantiebenchmark 2021 gesproken over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die in de toekomst nieuwe eisen aan duurzaamheidsverslaglegging stelt. 

Fit For 55

Hierna sprak Diederik Samsom, Kabinetschef van de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmerman, over de Greendeal, waarin transparantie van bedrijven volgens hem hard nodig is om een volledig circulaire economie te bewerkstelligen door middel van de Fit For 55. Met de Kristalprijs en de onderliggende Transparantiebenchmark zijn het ministerie, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants en de vele betrokken bedrijven hun tijd ver vooruit, aldus Samsom.

Belangrijk podium

Vervolgens nam Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het woord. “De Kristalprijs is een belangrijk podium voor bedrijven die helder bijhouden hoe zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het laat zien hoe bedrijven bijdragen aan de brede welvaart in ons land. En dat is belangrijk. Want door bij economische groei ook oog te hebben voor mens, milieu én maatschappij maken we ons land samen een stukje beter.”

De standaard

Keynote spreker Jaime de Bourbon de Parme, speciaal klimaatgezant ministerie van Economische Zaken en Klimaat ging in op de ambities die werden uitgesproken op de Klimaattop in Glasgow afgelopen november. De Bourbon de Parme benadrukt dat ambities alleen niet voldoende zijn. Rapporteren over voortgang binnen een bepaald tijdsmarge hoort daarbij. Hij herkent de wens vanuit het bedrijfsleven tot meer regelgeving met heldere doelen, duidelijke standaarden en een gelijk speelveld. Tegelijkertijd moeten we volgens hem voorkomen dat overheden en het bedrijfsleven zich groener voordoen dan dat ze zijn. “Veel aandacht voor implementatie en transparantie is hier cruciaal. De Kristalprijs is ontzettend belangrijk voor het aanzetten tot actie. De winnaar zet de standaard voor de rest van de maatschappij.”

Belang Transparantiebenchmark

Monika ging in gesprek met Ab van der Touw, commissaris en toezichthouder sector energie, onderwijs en cultuur. Van der Touw geeft aan dat transparantie de voorwaarde is voor een goede discussie met stakeholders, die steeds kritischer zijn geworden. Vooral de jongere generatie verwacht volgens hem moreel leiderschap: “Transparantie is authenticiteit en er zitten ook grenzen aan transparantie. Het is een onmiskenbare kernvoorwaarde, maar er is meer: het nemen van verantwoordelijkheid.” 

Eervolle vermeldingen  

De eervolle vermeldingen zijn uitgereikt aan Prosus als hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst, aan Signify voor het meest innovatieve jaarverslag en aan Thales voor het beste internationale groepsverslag.

Genomineerden

Drie bedrijven streden om de winst van de Kristalprijs 2021: ABN AMRO, Alliander en Philips. Uiteindelijk is Philips er met de winst vandoor gegaan. Het bedrijf is met een score van maar liefst 89,5 procent lijstaanvoerder van de Transparantiebenchmark 2021.

Marnix van Ginneken, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor ESG bij Philips ziet het winnen van deze prijs als een goede opsteker en een validatie van de strategie. “Philips heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in het terugdringen van onze eigen uitstoot van broeikasgassen, en we zijn er trots op dat we sinds 2020 CO2-neutraal zijn in onze bedrijfsvoering. COP26 heeft bevestigd dat snelle en ingrijpende actie nodig is en ook bedrijven moeten daarbij een rol spelen. Daarom roepen we iedereen op om ambitieuze doelen te stellen.”

In 2018 mocht Philips de Kristalprijs (met PLUS op een gedeelde eerste plaats) ook al in ontvangst nemen op het jurythema ketentransparantie en verantwoordelijkheid. 
ABN-AMRO eindigde op de tweede plek met een score van 89,3 procent en Alliander werd derde op de ranglijst met een score van 88,9 procent. 

Jurythema 2022

Ter afsluiting van de Kristalprijsuitreiking maakte Monika Milz het jurythema voor 2022 bekend: Transparantie over de impact van en op mensenrechten. Meer informatie over het thema komt binnenkort op de website. 

Ondanks dat we de bijeenkomst wederom noodgedwongen online moesten houden, was het een feestelijk online uitreiking en zijn we verheugd dat we de winnaars toch in het zonnetje hebben kunnen zetten.

 Lees het Juryrapport Transparantiebenchmark 2021.

Uw scores vergelijken met andere organisaties in uw sector? Bekijk de Transparantieladder: Bedrijvenoverzicht - Scores 

Foto’s en on demand uitzending

dinsdag, 30 november, 2021