Jurythema Kristalprijs 2021 bekendgemaakt

'Transparantie over impact van klimaatfactoren in het licht van andere mondiale uitdagingen'. Dat is het jurythema voor de Kristalprijs 2021. Relevante vragen daarbij zijn: Besteden organisaties voldoende aandacht aan de korte- en langetermijnrisico’s en kansen – inclusief de  financiële -  als gevolg van klimaatverandering in (inter)nationaal verband, en in hoeverre zijn organisaties daar transparant over?

Doel van een jurythema voor de Kristalprijs is om organisaties te (stimu)leren meer met bepaalde thema’s te doen en daarover transparant te zijn.  Om  voor een groot bereik te zorgen, zijn dit idealiter thema’s waarmee organisaties bekend zijn en/of waar organisaties in principe al redelijk positief tegenover staan. Het gaat om het vaststellen van prijswinnaars; er moeten dus goede voorbeelden bestaan, maar de thematiek moet wel uitdagingen bieden in uitvoering en rapportage.

Klimaatfactoren

Klimaatgerelateerde risico’s worden steeds concreter en ook de financiële gevolgen van deze risico’s, inclusief kansen en impact, worden steeds concreter. Het Global Risk Landscape van het World Economic Forum (WEF ) bevestigt dit jaarlijks.
Op initiatief van de G20 en de Financial Stability Board (FSB) rapporteerde de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) aanbevelingen gericht op grotere transparantie in verslaggeving over materiële klimaatgerelateerde financiële risico’s voor de organisatie. De TCFD onderscheidt fysiek-technische, transitie-technische en financiële risico’s. De aanbevelingen  helpen bij de gewenste integratie van duurzaamheidsthema’s en financiële aspecten in verslaggeving. Hiervoor is het nodig dat er bij organisaties een goede samenwerking is tussen de afdelingen Duurzaamheid en Financiën.  

Andere mondiale uitdagingen

In 2020 heeft COVID-19 geleid tot inzicht in een nieuwe afhankelijkheid. Een pandemie kent geen grenzen en kent wat dat betreft een analogie met klimaat. Risico’s als gevolg van een pandemie lijken lange tijd te zijn veronachtzaamd, maar worden in 2020 ten volle zichtbaar. Ook deze risico’s bieden weer kansen. De omstandigheden in 2020 als gevolg van de pandemie hebben gevolgen voor strategie, beleid en prestaties van organisaties in termen van verandering, vertraging, versnelling, in meer of mindere mate. Wat betekent dit voor het klimaatbeleid en -prestaties van organisaties?  Prestaties moeten mogelijk anders worden geduid; doelstellingen mogelijk herijkt.

Beoordeling Thema

De beoordeling van het thema wordt gedaan op basis van de aanbevelingen van de TCFD rondom de pijlers governance, strategie, risicomanagement en doelstellingen en indicatoren op het gebied van klimaatrisico’s.

 

vrijdag, 27 november, 2020