Geslaagde editie Kristalprijsuitreiking 2019

Op 20 november 2019 vond de uitreiking van de Kristalprijs plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. Als organisatie kijken we terug op een geslaagde 10e editie van de Kristalprijsuitreiking.

Koplopersbijeenkomst
Speciaal voor de Top 40 vond voorafgaand aan de uitreiking de koplopersbijeenkomst plaats. In besloten setting maakten de vertegenwoordigers van de Top 40 met elkaar kennis, gingen ze in gesprek over de nieuwe criteria, trends en ontwikkelingen en deelden ze best practices. De koplopersbijeenkomst werd geleid door Dick de Waard, hoogleraar Financial Auditing/Directeur Executive Master of Accountancy bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Opening Kristalprijsuitreiking
Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman opende Esther van der Vleuten RA, bestuurslid Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de uitreikingsceremonie. Zij ging in op de rol van de accountant bij niet-financiële verslaglegging. Actuele thema’s daarbij zijn de veelheid aan standaarden voor verslaglegging en de aandacht voor de controleerbaarheid van verslaggevingsregels en/of interpretaties. Accountants dragen daarin een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen daardoor de relevantie van verslaggeving en daarmee de kwaliteit van transparantie bevorderen.

Esther van Vleuten RA, bestuurslid NBA en Inge Diepman, dagvoorzitter. Foto: Henriette Guest

Keynotespeech
Keynote spreker Marta Jankovic van BlackRock, één van de grootste vermogensbeleggers van Europa, zag de Glazen Zaal als ‘een perfecte metafoor voor het onderwerp transparantie’. Ze belichtte het belang van transparantie voor duurzame verslaglegging en benadrukte het toenemende belang van de Transparantiebenchmark en de toekenning van de Kristalprijs voor Nederlandse bedrijven. Transparantie in de openbaarmaking van Environment, Social & Governance (ESG)-informatie op het niveau van de onderneming, is volgens Jankovic een belangrijke schakel in de snelgroeiende golf van duurzaam beleggen. Door beleggers transparantie te bieden over de duurzaamheidsoverwegingen van bedrijven, helpt BlackRock hen om beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. De boodschap van Jankovic was dat de focus op transparantie langs de gehele openbaarmakingsketen moet gebeuren: van individuele bedrijfsrapportage tot beleggingsselectie en ESG-toelichtingen op fondsniveau.

Marta Jankovic, BlackRock. Foto: Henriette Guest

Belang Transparantiebenchmark
Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), benadrukte dat de Kristalprijs een mooie manier is om degenen die het goed doen op gebied van MVO-verslaglegging, in het zonnetje te zetten. Samen met Monika Milz, juryvoorzitter van de Kristalprijs, ging ze in een interview met Inge Diepman in op het maatschappelijk belang van MVO en verslaglegging daarvan. De SER ziet hierin een grote rol weggelegd voor convenanten (zowel MVO als IMVO) waarbij transparantie een voorwaarde is. Transparantie helpt zo verbetering te realiseren van omstandigheden in de wereldwijde productie- en investeringsketen. De Transparantiebenchmark is daarbij belangrijk omdat die objectief in kaart brengt hoe bedrijven rapporteren over hun MVO-prestaties. Bedrijven zien ook zo van elkaar hoe ze dit doen. Doordat ze hierover rapporteren  besteedt de top van het bedrijf meer aandacht aan het MVO-beleid. Omdat de rapportage openbaar is, spreken stakeholders van het bedrijf hier ook over met het bedrijf.

Van links naar rechts: Mariëtte Hamer, voorzitter SER, Monika Milz, juryvoorzitter Kristalprijs en Inge Diepman, dagvoorzitter. Foto: Henriette Guest

Wijzigingen beoordelingsproces
Voordat de prijsuitreikingen plaatsvonden blikte juryvoorzitter Milz terug op het verloop van de Transparantiebenchmark en de beoordeling voor de Kristalprijs. De laatste aanpassing van de criteria heeft geleid tot een aantal wijzigingen van de opzet. De scoretabel is aangepast, het maximum haalbare aantal punten is nu 100 in plaats van 200 en er is sprake van een relatieve score i.p.v. absolute score. Deze wijzigingen gaven alle deelnemende organisaties al voldoende uitdaging. Daarom had de Jury ervoor gekozen om voor 2019 geen specifiek jurythema te bepalen. Wel telden eerdere jurythema’s als stakeholder engagement, langetermijnwaardecreatie, geïntegreerde strategie, connectiviteit, ethische dilemma’s, ketenverantwoordelijkheid en zelflerend vermogen ook dit jaar weer mee bij de beoordeling.

Juryvoorzitter Monika Milz. Foto: Henriette Guest

Eervolle vermeldingen  
Eervolle vermeldingen dit jaar zijn het Havenbedrijf Amsterdam als hoogste nieuwe binnenkomer op de ranglijst, ABN AMRO met het meest innovatieve jaarverslag en Coca-Cola Nederland met het beste internationale groepsverslag.

Genomineerden
De jury heeft dit jaar de top vier, in plaats van de top drie bedrijven beoordeeld, omdat nummers drie en vier gelijk stonden na beoordeling door het Panel van Deskundigen. De genomineerde organisaties waren, in alfabetische volgorde: ABN AMRO, Alliander, NS en Royal Schiphol Group.
Dit jaar valt op dat het drie staatsbedrijven- of staat-gerelateerde bedrijven zijn die zich bezighouden met infrastructuur: Alliander, de NS en Schiphol. In de top vier staat ook ABN AMRO; ook daarin heeft de staat een groot belang. De jury is zich ervan bewust dat de staatsbedrijven een bijzondere positie invullen, die verschilt van de commerciële context waarin andere bedrijven opereren.

Eervolle vermeldingen en winnaar. Foto: Henriette Guest

Winnaar
Royal Schiphol Group is met een score van 89,5 de lijstaanvoerder van de Transparantiebenchmark 2019 en daarmee winnaar van de Kristalprijs 2019. Het is volgens CEO Dick Benschop Schiphols ambitie om ‘de duurzaamste, groenste luchthaven ter wereld te worden’.

Team Royal Schiphol Group. Foto: Henriette Guest

 Wilt u de middag nog eens herbeleven? Bekijk de presentatie (ppt). Of bekijk de foto’s die gemaakt zijn tijdens de uitreiking.

woensdag, 18 december, 2019