Digitaal evenement in november, uitreiking Kristalprijs in 2021

Vanwege de Corona-crisis hebben wij besloten de uitreiking van de Kristalprijs door te schuiven naar 2021.

In november dit jaar organiseren wij een digitaal inhoudelijk Kristal-event dat zowel qua vorm als inhoud goed aansluit op de huidige situatie.

Belang van transparant rapporteren
Door de Corona-crisis heeft u als ondernemer te maken met grote onzekerheden en uitdagingen. Uitdagingen die vanzelfsprekend vragen om flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Maar ook in deze economisch zware periode is duurzame ontwikkeling van groot belang en verdient blijvende aandacht.
De Transparantiebenchmark en de Kristalprijs maken inzichtelijk welke bedrijven transparant rapporteren over hun MVO-beleid en -prestaties en zijn op die manier een stimulans voor maatschappelijke verslaglegging. Bedrijven en hun stakeholders hebben door meer transparantie een beter beeld van de MVO-prestaties van bedrijven en van mogelijkheden om MVO-ambities te verbinden aan de ondernemingsdoelen. Dit bevordert de dialoog.

Digitaal evenement
De digitale bijeenkomst zal ingaan op het belang van transparant rapporteren, juist in deze Corona-crisis en de effecten hiervan op de economie, op bedrijven en hun ketens. De bijeenkomst is op dinsdag 17 november 2020. U leest hier binnenkort meer informatie.

Transparantiebenchmark 2021
In 2021 wordt zoals gebruikelijk de tweejaarlijkse Transparantiebenchmark weer opgesteld. U ontvangt in het voorjaar een uitnodiging hieraan deel te nemen. We gaan ervan uit dat we dan weer een bijeenkomst kunnen organiseren waar alle belangstellenden fysiek aanwezig kunnen zijn. In het najaar van 2020 bepalen de jury, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)  en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het thema voor de Kristalprijs 2021. Dit thema maken we tijdens de digitale bijeenkomst in november bekend.

Meer informatie en contact
De Transparantiebenchmark/Kristalprijs is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van  EZK en de NBA. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert de prijsvraag.

Bekijk de scores van alle deelnemende ondernemingen van de Transparantiebenchmark 2019. Of lees het Transparantiebenchmarkrapport met een terugblik op het afgelopen jaar, de behaalde scores, sectorvergelijkingen en trends.

Voor specifieke vragen kunt u contact met ons opnemen via transparantiebenchmark@minezk.nl.

 

woensdag, 22 juli, 2020