Nieuws

De Transparantiebenchmark 2016 is van start gegaan. Nog tot en met 1 juli is de e-tool self-assessment beschikbaar. Met deze tool kunnen deelnemers zelf de verslaggeving van hun organisaties beoordelen.   

De e-tool beoordeelt in welke mate organisaties in hun jaarverslagen verantwoording afleggen over hun activiteiten op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De tool laat direct zien waar het verslag sterk in is en waar nog verbeterpunten liggen. Daarnaast geeft de e-tool inzicht in maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Deelname aan het self-assessment is vrijwillig. De toegevoegde waarde voor de deelnemende organisaties aan de Transparantiebenchmark is echter het grootst, als ze het assessment zelf doorlopen.

Win een Masterclass Integrated Reporting
Vul het self-assessment in en maak kans op een masterclass integrated reporting: onder alle self-assessment-deelnemers verloten we 20 toegangskaarten.
Indien u vóór 15 juni het self-assessment afrondt, bieden we u een persoonlijke analyse aan van uw score op de Transparantiebenchmark 2016. Daarmee krijgt u inzicht in de belangrijkste verbeterpunten.  

Groepsverslagenregeling
Maakt uw organisatie onderdeel uit van een multinationale onderneming, waarvan geen verantwoordingsinformatie beschikbaar is op het niveau van de Nederlandse bedrijfsactiviteiten? Gebruik dan de Groepsverslagenregeling. De organisatie wordt op een aparte lijst opgenomen, zonder onderlinge benchmark(score).

Wilt u gebruik maken van deze regeling, meld dit vóór 1 juli 2016 aan: helpdesk.transparantiebenchmark@nl.ey.com. Vermeld daarbij ‘groepsverslagenregeling’ en voeg het groepsverslag als bijlage erbij.

Problemen met inloggen e-tool?
Mocht u niet beschikken over de inloggegevens of heeft u problemen met inloggen, stuur dan een e-mail naar Transparantiebenchmark@minez.nl.