Prijs voor snelste stijger

E.ON is dit jaar op de ranglijst gestegen van positie 171 naar positie 36. Een stijging van maar liefst 135 posities; in punten een toename van 69 naar 162 punten. Een verrassende en lovenswaardige prestatie.

E.ON verkoopt in Nederland en België gas, elektriciteit, warmte en energiediensten. In 2013 heeft E.ON de stap gezet om maatschappelijk verantwoord ondernemen onder te brengen op de strategieafdeling. E.ON wil hiermee de maatschappelijke aspecten van het ondernemen beter tot hun recht te laten komen bij het ontwikkelen van de strategie. En omgekeerd, de activiteiten in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid beter laten aansluiten bij de strategie.

Het verslag van E.ON gaat in op bijna alle onderdelen die door de Transparantiebenchmark worden gevraagd. Wat de jury in positieve zin vooral opviel, is dat E.ON al rapporteert volgens de nieuwe G4-richtlijnen. Het verslag is bovendien helder en toegankelijk geschreven. De meeste stakeholders zullen dan ook makkelijk hun informatie eruit kunnen halen. Een ander sterk punt is dat E.ON veel aandacht heeft voor de uitdagingen en verantwoordelijkheden in de keten.