Prijs voor meest innovatieve jaarverslag

Sinds vorig jaar is er een nieuwe prijs: het meest innovatieve jaarverslag. Het gaat de jury er vooral om dat het jaarverslag niet alleen functioneert als verslag over het verstreken verslagjaar, maar ook op een creatieve en innovatieve manier bijdraagt aan de maatschappelijke discussie, om zo duurzaamheidsverslaggeving meer op de kaart van haar stakeholders te krijgen.

De prijs gaat dit jaar naar Unilever. Het verslag van Unilever is innovatief door de koppeling van macro-economische vraagstukken aan eigen groeidoelstellingen. Het betreft drie thema’s: welzijn, milieu en levensonderhoud. De jury is van mening dat Unilever zich hiermee duidelijk onderscheidt van andere organisaties.

Wat het verslag ook innovatief maakt is dat Unilever via concrete voorbeelden inzichtelijk maakt hoe bepaalde producten bijdragen aan een grotere maatschappelijke impact. Daarnaast bieden filmpjes via een link in het verslag een aantrekkelijk medium over huidige maatschappelijke kwesties en hoe Unilever hierop inspeelt.