Eervolle vermelding snelste stijger: Bavaria

De dit jaar nieuwe themaprijs voor de snelste stijger in de lijst gaat naar Bavaria. Voor een familiebedrijf als Bavaria is een duurzame lange termijn visie een evidente stap. Het korte termijn winst-denken is niet van toepassing. Daarnaast is het in het belang is voor de huidige generatie om het voor de nieuwe generatie goed achter te laten.

Bavaria is tot de wereldtop gaan behoren voor zowel energie- als watergebruik. Zo is het de onderneming bijvoorbeeld gelukt om in twee jaar tijd 15% minder water te gaan gebruiken, hetgeen voor een bierbrouwer van groot materieel belang is. Ook heeft Bavaria een traject ingezet om elk jaar een paar procent minder energie te gebruiken zodat het totale energieverbruik in 2020 met ruim 20% is afgenomen.

Verder is in hun jaarverslag te lezen over de verder ontwikkelde stakeholderdialoog. Deze dialoog leidde tot concrete projecten die de transportimpact hebben teruggedrongen.