Inspiratie

Inspireren en informeren om uw maatschappelijke verslaglegging verder te professionaliseren, daar helpen wij u graag bij!

OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht bij het (internationaal) zakendoen op het gebied van MVO. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. De OESO-richtlijnen zijn het enige door overheden onderschreven MVO-kader voor internationaal ondernemen. Zij geven de breedte aan van MVO. In Nederland is naleving van de OESO-richtlijnen een voorwaarde voor de verkrijging van financiële overheidsondersteuning bij internationale handels- en investeringsactiviteiten. Lees verder op www.oesorichtlijnen.nl, de website van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen.

EU Transparantierichtlijn

De EU verplicht de grootste bedrijven van Europa openheid te geven over milieu- en maatschappelijk beleid. Benieuwd naar de meestgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe richtlijn? Lees dan de EU Transparantierichtlijn FAQ op mvonederland.nl.

The Business Case for True Pricing

Why you will benefit from measuring, monetizing and improving your impact.

Schaarste van hulpbronnen, grote bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen: bedrijven worden geconfronteerd met een 'nieuw normaal'. Dingen die eerder geen beloning kenden, bijvoorbeeld water, worden belangrijker en krijgen een prijs. Organisaties kunnen hierop anticiperen door middel van 'true pricing'. Het Engelse rapport The Business Case for True Pricing gaat hier dieper op in.

Heeft u suggesties voor deze inspiratiepagina? Laat het ons dan weten via transparantiebenchmark@minez.nl.